3 Maja 2018 roku członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii, odnowili złożone przez ich przedstawicieli podczas ogólnopolskiego zjazdu KSM na Jasnej Górze zawierzenie NMP Królowej Polski. Zebrani mieli okazję wysłuchać patriotycznych utworów i pieśni. W Mszy świętej wzięli udział członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM wraz ze sztandarem organizacji, a także wielu parafian. Na co dzień KSM-owicze pragną swoim udziałem w życiu wspólnoty parafialnej dawać radosne świadectwo wiary i patriotyzmu, zgodnie ze swoim zawołaniem: "Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów!"