Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w sobotę Mszą świętą o godzinie 18:30. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestniczyli w tradycyjnej modlitwie za zmarłych, udając się na cmentarz z modlitwą różańcową. Natomiast w niedzielę 27 sierpnia podczas uroczystej Mszy świętej odpustowej sprawowanej przy kościele świętego Bartłomiej o godzinie 11:00, za dar kapłaństwa dziękował w sposób szczególny ks. Adam Homoncik, który w tym roku obchodzi 25-lecie posługi kapłańskiej. W czasie uroczystości nastąpiło także powitanie nowego wikariusza - ks. Krzysztofa Trzepacza. Całość zakończyła się procesją Eucharystyczną i błogosławieństwem Żywym Chrystusem.