Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła czas Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Następnie wydarzenia Wielkiego Piątku skupiły nasza uwagę na cierpieniu, a Sobota na przemijalności życia - by w końcu podczas Wigilii Paschalnej "Zwyciężyć wszystko". W tych wydarzeniach wzięło udział bardzo wielu parafian. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie tych dni.