Trasy Peregrynacji:
1) Koniec Wsi od p. Nosalów,
2) Góry Rachelowskie od p. Ziobrowskich,
3) Kamionka Mała od p. Bombów,
4) Kamionka Wielka – początek wsi -Świgutówka od p. Oleś,
5) Góry Plebańskie od p. Trojan,
6) Królowa Polska od p. Pałka.