W środę 25 kwietnia obchodziliśmy święto św. Marka, Ewangelisty. Zgodnie z tradycją wyruszyliśmy w procesji do krzyża na Dworskim u p. Nosalów, aby modlić się o błogosławieństwo dla wszelkich prac polowych. Po wyjściu ze świątyni słowom litanii do Wszystkich Świętych towarzyszyło bicie dzwonów - wyraźnie wzywających do modlitwy i radujących się z licznej obecności parafian. Po błogosławieństwie wszelkim pracom polowym i tym którzy je będą wykonywać, procesja z modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego powróciła do kościoła, gdzie została odprawiona Msza Święta.