NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Drodzy Parafianie! Przeżywając trudny czas pandemii, kiedy nie możemy licznie brać udziału w nabożeństwach w naszej świątyni, chcemy zaprosić Maryję do naszych domów. 13 maja podczas nabożeństwa fatimskiego, pragniemy rozpocząć peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej parafii. Mamy nadzieję, że nawiedzenie Matki Bożej w znaku jej figury przyczyni się do pogłębienia życia duchowego, będzie okazją do dłuższej i głębszej rodzinnej modlitwy.

Podczas nabożeństwa zostanie poświęconych 6 figur Matki Bożej Fatimskiej, które będą nawiedzać poszczególne rejony naszej parafii. W każdej rodzinie, która zechce przyjąć figurę Matki Bożej, będzie ona przebywać przez 24 godziny. Wspólną modlitwę ułatwi nam Modlitewnik Fatimski.

Czas nawiedzenia figury Matki Bożej winien być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem. Uczyńmy wszystko, aby pojednać się z Panem Bogiem i bliźnim. Przejęcie figury od jednej rodziny do drugiej odbywać się będzie każdego dnia o godz. 19.00. Z figurą przekazywane będą Modlitewnik Fatimski oraz Kronika. Na zakończenie nawiedzenia rodziny, prosimy o dokonanie wpisu w pamiątkowej kronice (data, nazwisko rodziny, można zapisać również swoje intencje). Przekazujemy sąsiadom figurę Matki Bożej Fatimskiej, modlitewnik i Kronikę z zachowaniem szczególnej ostrożności. Starajmy się to czynić przed domem. W Kronice, w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej parafii będzie zamieszczony proponowany układ modlitw. Nawiedzenie figury Matki Bożej jest darem dla rodziny. Podczas kolejnych nabożeństw fatimskich, będzie odprawiona Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły Matkę Bożą.

Cała nasza wspólnota parafialna, każda rodzina i każdy z nas z osobna powinna przygotować się duchowo na spotkanie z Maryją. Niech będzie to czas intensywnej modlitwy. Prośmy dobrego Boga, aby popatrzył na nas łaskawym okiem, zatrzymał zarazę, pomógł przezwyciężyć trudny czas.  Prosimy szczególnie chorych i starszych, aby swoje cierpienia fizyczne i duchowe ofiarowali Bogu w intencji owocnej Peregrynacji. O modlitwę prosimy także dzieci, niech na wzór dzieci fatimskich popłynie z Waszych serc modlitwa za nasze Rodziny.

W związku z aktualną sytuacją pandemii zapraszamy 13 maja do wspólnej modlitwy łącząc się poprzez transmisję internetową z naszego kościoła.

Trasy Peregrynacji: 1) Koniec Wsi od p. Nosalów, 2) Góry Rachelowskie od p. Ziobrowskich, 3) Kamionka Mała od p. Bombów, 4) Kamionka Wielka – początek wsi -Świgutówka od p. Oleś, 5) Góry Plebańskie od p. Trojan, 6) Królowa Polska od p. Pałka.