„Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności”. /KKK 1638/

 

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem.
Potrzebne dokumenty:
* dowody osobiste
* aktualne świadectwo chrztu (jeśli ochrzczony/a jest poza parafią) – wydane nie wcześniej
niż przed 3 miesiącami.
* świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej
* ostatnie świadectwo ze szkoły ponadpodstawowej

Ponieważ sprawy małżeńskie wymagają dłuższego czasu do ich załatwienia, najlepiej umówić spotkanie telefonicznie: 18 445 60 79 lub 535 439 331.