Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu   i  bramą  otwierającą dostęp    do    innych   sakramentów.  Przez   chrzest   zostajemy wyzwoleni    od   grzechu    i    odrodzeni     jako   synowie    Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania:  „Chrzest  jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. /KKK 1213/

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zwykle w drugą niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godzinie 11:00.

Dziecko należy uprzednio zapisać w kancelarii parafialnej. Potrzebne dokumenty:
* akt urodzenia dziecka
* dane rodziców
* dane rodziców chrzestnych + zaświadczenie o praktykowaniu wiary (jeśli pochodzi z poza parafii)

Kandydat na rodzica chrzestnego musi mieć przyjęty Sakrament Bierzmowania.
„Aby łaska chrztu mogła się rozwijać, konieczna jest pomoc rodziców. Do tej pomocy są także zobowiązani rodzice chrzestni, którzy powinni być utwierdzeni w wierze. /KKK 1255/