„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16). W sobotę 27 maja 2017 roku podczas uroczystej Mszy świętej o godzinie 11:00 sprawowanej w Tuchowskim sanktuarium, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus udzielił sakramentu święceń kapłańskich naszemu rodakowi Łukaszowi Baranowi. Msza święta prymicyjna w naszej parafii odbyła się 4 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00, na zakończenie której nowy kapłan udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa. Dzień wcześniej z wielką radością powitaliśmy o. Łukasza, który przyjechał do rodzinnej parafii. Wspierajmy go naszą modlitwą bowiem jeden z nas został wybrany: „Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga” (Hbr 5, 4).