I spotkanie dla narzeczonych – pierwszy piątek miesiąca po wieczornym nabożeństwie
o godz. 18:30. Ze względów organizacyjnych prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

II i III spotkanie w uzgodnionym terminie.

Nr tel. 502 139 955 – Beata N.