„Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”.

 

Pogrzeb  chrześcijański  wyraża  wiarę  w życie  wieczne  i  zmartwychwstanie.  Kościół  w   znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność  z  człowiekiem w drodze  z  ziemi  do nieba. Wyprasza  pomoc duchową zmarłemu,  okazuje szacunek jego ciału, a żywym  niesie pocieszenie.
Zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego, a zwłaszcza do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej pogrzebowej – przyjmując Komunię świętą w intencji zmarłego.

O śmierci należy poinformować duszpasterza. Potrzebne dokumenty:
* akt zgonu

 

Sakrament Chorych

Rodzina powinna zadbać o to, by chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią. Nie należy odkładać przyjęcia Sakramentu Chorych na ostatnią chwilę, ponieważ  jest to  sakrament dla żyjących –  umacnia w cierpieniu oraz toruję drogę do nieba.
„Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia  chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma  prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała,  jeśli taka jest wola Boża. Ponadto, „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).  /KKK 1520/