Tak prezentuje się nasza Orkiestra Parafialna w pierwszych mundurach
fot. Krystyn Szczepanik