Hosanna! Błogosławiony Ten, który idzie w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Takimi okrzykami witany był Jezus przez tłum ludzi, którzy pod Jego stopy rzucali swe płaszcze i oliwne gałązki. Takimi okrzykami rozpoczynał się najważniejszy tydzień w dziejach ludzkości. My w Niedzielę Palmową czyli Niedzielę Męki Pańskiej, podobnie jak 2000 lat temu, świętowaliśmy wjazd Jezusa - rozpoczynający Wielki Tydzień. Kapłani w tym dniu nie sprawowali Mszy świętej w szatach koloru fioletowego lecz koloru czerwonego - symbolizującego zbliżającą się Mękę i przelanie Najdroższej Krwi, która otwarła nam bramy do Królestwa Bożego. Do naszej świątyni wierni przynieśli wiele pięknych palm, które zostały poświęcone. Podczas Eucharystii towarzyszył nam śpiew zespołu "Ziarenka". A po Mszy świętej odbył się tradycyjny konkurs palm. Pośród wielu nagród nie zabrakło także słodyczy, które pozostawiały uśmiech na twarzach wielu dzieci i dorosłych.