We wtorek 25 kwietnia obchodziliśmy święto św. Marka, Ewangelisty. Zgodnie z tradycją wyruszyliśmy w procesji do krzyża na Plebańskim u p. Nosalów, aby modlić się o pogodę i dobre urodzaje. /// "Rolnicy poprzez uprawę ziemi i produkcję żywności uczestniczą w kontynuacji Bożego aktu stwórczego. Wykonują objawiony na początku dziejów zamysł Boży, że człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną, służyć braciom i doskonalić rzeczy stworzone. Toteż praca na roli jest szczególnym powołaniem i ma wymiar społeczny. Rolnictwo jest fundamentem, na którym opiera się ogólnoludzki rozwój społeczeństwa. Dlatego kościół modli się o urodzaje, prosi o pogodę i zachowanie owoców ziemi."///