LSO

 

 

„Panie  Jezu  Chryste,  otaczaj miłością  tych  młodych ludzi.  Spraw, by  usłyszeli Twój  głos i wierzyli w  to, co  mówisz,
bowiem tylko Ty masz słowa życia. Naucz ich, jak wyznawać wiarę, dzielić się miłością i przekazywać nadzieję innym.”

                                                                                                                                                                                 Jan Paweł II

 

W naszej parafii funkcje ministrantów pełni wielu młodych chłopców, którzy usłyszeli głos Pana i podążyli by Mu służyć. Chętnie przychodzą na spotkania, które przygotowują ich do pełnienia służby przy Ołtarzu Pana, poprzez odpowiednie ćwiczenia i wiele zajęć praktycznych, ale także poprzez odpowiednią formacje duchową i modlitwę, która stanowi ważną część w życiu każdego z nich. Na spotkanie z Chrystusem biegną także w tygodniu – w dniu w którym mają wyznaczone służenie obowiązkowe, wielu z nich usługuje do Mszy Świętej także dodatkowo, poza dyżurem.

     Najlepiej widać zapał i zaangażowanie podczas wielkich uroczystości takich jak Święte Triduum Paschalne, kiedy to wszyscy gromadzą się podczas jednego nabożeństwa. Trud i poświęcenie które ponoszą w odpowiednim przygotowaniu liturgii nie idzie na marne. Czynią to przecież przede wszystkim na większą chwałę Boga. Równocześnie pomagają lepiej przeżyć liturgię wiernym, a kiedy stają na ambonie głoszą ludziom Boże Słowo.