Komunikat Rady Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski

Dnia 27 sierpnia 2019 r., na Jasnej Górze, po Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, skierował swoje słowo do zebranych biskupów diecezjalnych.

  1. Gościem specjalnym posiedzenia Rady Biskupów Diecezjalnych był abp Światosław Szewczuk, Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Podczas spotkania zostało podpisane Stanowisko Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zatytułowane „W miłości i w prawdzie” na temat woli kontynuowania dialogu i pragnienia głębszego pojednania. Biskupi wyrazili też nadzieję na ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego.
  2. Dnia 1 września będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kontynentu – Europy, jak i całego świata. Święty Jan Paweł II, który przeżył II wojnę światową, w liście do Konferencji Episkopatu Polski z 26 sierpnia 1989 roku napisał: „Wojna toczyła się nie tylko na frontach, lecz jako wojna totalna uderzała ona w całe społeczeństwa. Deportowano całe środowiska. Tysiące osób stawały się ofiarą więzień, tortur i egzekucji (…) historyczna rzeczywistość II wojny światowej jest straszliwsza niż słowa, którymi można o niej mówić”. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji ofiar II wojny światowej i o pokój na świecie. 1 września we wszystkich katedrach w Polsce zostaną odprawione Msze św. w tej intencji. Biskupi proszą, aby w modlitwie wiernych w całej Polsce dodano wezwanie za ofiary II wojny światowej i o pokój.
  3. Wobec planowanego organizowania i finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) w placówkach oświatowych zajęć dodatkowych w zakresie edukacji seksualnej, przypominamy, że wychowanie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Natomiast zadaniem szkoły jest ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizacja tej właśnie zasady wymaga, aby zgodnie z ustawą o oświacie, propozycje zajęć dodatkowych mogły zgłaszać kompetentne podmioty kierujące się chrześcijańską antropologią. W nawiązaniu do „Apelu Komisji Wychowania Katolickiego KEP” z dn. 19 sierpnia br. Rada Stała KEP skierowała do Wydziałów Katechetycznych poszczególnych diecezji praktyczne wskazówki dla rodziców w tej sprawie. Z tej racji, że wdrażanie edukacji seksualnej ma być oparte na standardach WHO, uwzględniających etapy 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 i więcej lat, wskazania zawarte w wyżej wymienionym dokumencie Rady Stałej KEP odnoszą się do każdego etapu i formy edukacji. Stąd rodzice, chcąc uchronić swe dzieci przed deprawacją, mogą składać specjalne oświadczenia w przedszkolach oraz innych placówkach wychowawczych.
  4. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami napływających z różnych stron świata wyrazów poparcia dla zdecydowanej postawy abp. Marka Jędraszewskiego, zaatakowanego za krytykę ideologii LGBT+. Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia dla Księdza Arcybiskupa. Rada Biskupów Diecezjalnych w pełni popiera stanowisko sformułowane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 8 sierpnia br. Wyrażamy naszą solidarność z krakowskim metropolitą. Modlimy się także za tych, którzy stają się pierwszymi ofiarami tej ideologii, aby mogli osobiście doświadczyć miłości Chrystusa.
  5. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą podczas Zebrania Plenarnego w czerwcu br. w Świdnicy, z początkiem września w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie rozpocznie pracę Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.
  6. W związku z wydarzeniami, które mają obecnie miejsce w Polsce, biskupi diecezjalni kierują do wiernych odrębny dokument „Stanowisko biskupów diecezjalnych w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. Ponadto będzie opracowany dokument ukazujący nauczanie Kościoła ws. LGBT+.
  7. Na początku roku szkolnego biskupi zwracają się z serdecznym apelem i prośbą: Szkoła powinna być miejscem nauki i rozwoju młodych ludzi. Powinna być też miejscem spokojnym i przyjaznym, a także środowiskiem, w którym zgodnie współpracują ze sobą zarówno nauczyciele, wychowawcy, katecheci jak i rodzice z uczniami. Wszystkim powinno zależeć na dobru dzieci, młodego pokolenia, które ma prawo dorastać i dojrzewać w środowisku będącym przykładem pokoju, wolnym od przemocy i agresji.

Z Jasnej Góry, duchowej stolicy Polski, biskupi błogosławią Rodakom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Wraz z rolnikami dziękują Bogu za tegoroczne plony oraz życzą wszystkim pokoju ducha i wiernego trwania przy Chrystusowej Ewangelii.

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych

Jasna Góra, 27 sierpnia 2019 r.

Komunikat w związku z Diecezjalnym Świętem Rodziny 2019

Drodzy Małżonkowie, Drogie Rodziny!

Jak podkreśla papież Franciszek, „Kościół jest rodziną rodzin, stale wzbogacającą życie wszystkich kościołów domowych” (AL, 87).
Jednym z akcentów podkreślających wartość oraz piękno małżeństwa i rodziny jest Diecezjalne Święto Rodziny, którego główne obchody będziemy przeżywać
w Uroczystość Najświętszej Trójcy, tj. 16 czerwca br. w Starym Sączu. Rozpoczniemy
o godz. 11.00 od Eucharystii sprawowanej na Ołtarzu Papieskim. W tym roku wydarzenie to zbiega się dokładnie z 20-tą rocznicą pobytu Patrona Rodzin św. Jana Pawła II w Starym Sączu oraz kanonizacji Matki Kingi. Jest to więc piękne podsumowanie pierwszego roku naszego diecezjalnego Synodu, pochylającego się nad duszpasterstwem małżeństw i rodzin.
Po Mszy świętej rozpoczniemy Folkowy Festyn Rodzinny, podczas którego – podobnie jak rok temu – będziemy chcieli podkreślić różnorodność regionalnych kultur. Jeżeli więc posiadacie strój regionalny używany w danej części naszej diecezji, to gorąco zachęcam, by na Święto Rodziny przyjechać w takim stroju lub chociaż ozdobić ubiór jakimś małym elementem stroju regionalnego.
Pragnę serdecznie zaprosić Was na to wydarzenie, które będzie wyrazem naszej wspólnej troski o rodzinę.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

LIST REKTORA
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
2019 ROKU

Drodzy Siostry i Bracia!
„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom!” (Mt 28, 10). Te słowa zmartwychwstałego Chrystusa skierowane do kobiet wzywają Kościół wszystkich czasów do odważnego i radosnego głoszenia Dobrej Nowiny. Dzieje Apostolskie pokazują, jak w dzień Pięćdziesiątnicy Święty Piotr jako pierwszy realizował to zadanie, mówiąc: „Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32).

Wiemy, że każdy z nas jako chrześcijanin winien świadectwem życia i słowem uczestniczyć w powierzonej Kościołowi misji ewangelizacji. W szczególny sposób w zadaniu tym uczestniczą uczelnie kościelne. W ubiegłym roku papież Franciszek przypomniał w konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium, że uniwersytety i wydziały kościelne zajmują się objawieniem chrześcijańskim i powiązanymi z nim dyscyplinami, przez co mają ścisły związek z posługą ewangelizacji (nr 1). Słowa te doskonale opisują program działania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W tym kontekście warto przypomnieć, że Kościół tworzy dwa rodzaje szkół wyższych w oparciu o dwie różne konstytucje. Obok uczelni kościelnych, ściśle związanych ze zgłębianiem i przekazywaniem prawd objawienia, działają uniwersytety katolickie,  w oparciu o konstytucję Jana Pawła II Ex corde Ecclesiae, których zadaniem jest „spotkanie między niezgłębionym bogactwem zbawczego orędzia Ewangelii a licznymi i rozległymi dziedzinami wiedzy” (nr 6). Uniwersytety te rozwijają szeroki wachlarz studiów we wszystkich dyscyplinach naukowych. Taką uczelnią jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedyny katolicki uniwersytet w Polsce, który w zeszłym roku obchodził jubileusz stulecia istnienia. Z kolei w tym roku nasza Uczelnia, jedyny kościelny uniwersytet w Polsce, obchodzi swój jubileusz pierwszego dziesięciolecia działalności.

Jubileusz ten stanowi okazję do spojrzenia z wdzięcznością na minione lata i do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z naszej historii. Dziękujemy Bogu i ludziom za bogatą przeszłość naszej Uczelni. Jej korzenie sięgają utworzonego w 1397 roku przez papieża Bonifacego IX, dzięki staraniom Królowej Jadwigi, Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej. Wydział ten był przedmiotem szczególnej troski arcybiskupa Karola Wojtyły, a od 16 października 1978 roku papieża Jana Pawła II. Znamienne są jego słowa wypowiedziane trzydzieści lat temu, 9 czerwca 1979 roku, podczas pamiętnej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, na spotkaniu z pracownikami Wydziału w Krakowie: „Z tego, co powiedziałem, wynika, że rzeczywistością jest Papieski Wydział Teologiczny, a prócz tego jest projekt, który w nim tkwi. Reszta zależy w znacznej mierze od tego, w jaki sposób Uczelnia sama, Kościół krakowski, jego widzialna głowa będą ten projekt rozwijać i realizować”. Słowa te stanowiły dodatkowy bodziec do dalszego intensywnego rozwoju. Jego owocem była decyzja Świętego Jana Pawła II, który 8 grudnia 1981 roku ustanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

Święty papież czuwał nad dalszym rozwojem Uczelni z Watykanu, a od 2 kwietnia 2005 roku z domu Ojca. Na pierwszym posiedzeniu po pogrzebie Jana Pawła II władze Uczelni podjęły następującą uchwałę: „Dla uczczenia Ojca Świętego Jana Pawła II Senat Akademii wzywa całą jej wspólnotę do podjęcia starań o przekształcenie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Papieski Uniwersytet Jana Pawła II. Byłoby to spełnienie woli zmarłego Papieża”. Starania te doprowadziły do ostatecznej decyzji Kongregacji Edukacji Katolickiej, która 19 czerwca 2009 roku wydała dekret erygujący Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W dekrecie tym jest mowa o tym, że papież Benedykt XVI „dla uczczenia pamięci swojego znakomitego poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II postanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie podnieść do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II”. Z okazji rozpoczęcia pierwszego roku działania Uniwersytetu Ojciec Święty Benedykt XVI napisał list, w którym stwierdził: „Wyrażam radość, że właśnie dzisiaj, 16 października, wypełnia się pragnienie moje i mojego poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II: ma miejsce pierwsza, uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II”.

Od tego historycznego momentu mija dziesięć lat wypełnionych realizowaniem wspólnej odpowiedzialności wszystkich, którzy stanowią naszą Uczelnię. W tym czasie przeżyliśmy wiele doniosłych wydarzeń związanych z obecnością w naszym uniwersyteckim życiu papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka, arcybiskupów krakowskich – Wielkich Kanclerzy Uniwersytetu, naszych doktorów honoris causa, wybitnych przedstawicieli Kościoła, kultury i nauki. Przeżywaliśmy również smutne momenty, zwłaszcza związane z ostatnim pożegnaniem trzech byłych rektorów uczelni. Przede wszystkim jednak towarzyszyliśmy tysiącom studentów i doktorantów w ich drodze intelektualnego i duchowego dojrzewania, które zawsze wpisuje się w proces nowej ewangelizacji. Zadanie to mieści się w samym sercu naszego posłannictwa, skoro od 1991 roku dewizą Uczelni umieszczoną na naszym sztandarze są Chrystusowe słowa apostolskiego posłania, zawarte w odczytywanym dziś ostatnim rozdziale Mateuszowej Ewangelii: Euntes docete – „idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 19).

Drodzy Bracia i Siostry! W tym uroczystym czasie Zmartwychwstania Pańskiego, w roku, w którym przeżywamy jubileusz Uniwersytetu, pragnę podziękować Wam wszystkim, którzy wspieracie nas na różne sposoby w posłudze Kościołowi i Ojczyźnie. Obiecując dalsze wzmożone wysiłki naszej Uczelni na rzecz ewangelizacji, pragnę życzyć, by głęboka wiara w Chrystusa, „zwycięzcę śmierci, piekła i szatana”, pomagała stale powtarzać za psalmistą: „ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język” (Ps 16; Dz 2), uzdalniając do skutecznego przekazywania światu radości Ewangelii.

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak – rektor

  1. KOMUNIKAT BISKUPA TARNOWSKIEGO NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU (7.04.2019)

Drodzy Diecezjanie,
Szybkimi krokami zbliżamy się w wielkopostnej pielgrzymce wiary Kościoła do najważniejszych wydarzeń zbawczych, które swoją kulminację osiągną w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Te duchowe przeżycia uwrażliwiają jeszcze bardziej nasze oczy, by dostrzegały konkretne potrzeby wielu naszych sióstr i braci złączonych w bólu, ubóstwie i samotności z naszym cierpiącym Zbawicielem. Przez cały okres Wielkiego Postu podejmowaliśmy w diecezji wiele inicjatyw charytatywnych, które – jak ufam – znajdą swe dopełnienie w bliskim już okresie przedświątecznym. Już teraz pragnę wszystkim Wam, a szczególnie wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas, podziękować serdecznie za wszelki włożony trud. Dziękuję także tym wszystkim, którzy jak co roku postanowili przekazać 1% swojego podatku na cele Caritas diecezjalnej. Ci, którzy jeszcze nie zdążyli tego zrobić, mogą to uczynić do końca kwietnia.

Na początku Wielkiego Postu prawie sto rodzin z terenu naszej diecezji zostało doświadczonych przez gwałtowne wichury, które zniszczyły dachy ich domów oraz wielu zabudowań gospodarczych. Dzięki bardzo szybkiej pomocy, także ze strony Caritas Diecezji Tarnowskiej, ufam, iż będą mogli przeżyć zbliżające się Święta w wyremontowanych domach. Dziękując za okazaną im pomoc, proszę także o dalsze wsparcie dla naszej Caritas diecezjalnej w formie tradycyjnej już zbiórki ofiar pieniężnych do puszek w Niedzielę Miłosierdzia.

II Niedziela Wielkanocna, przeżywana w Kościele jako patronalne święto Caritas, rozpocznie obchód Tygodnia Miłosierdzia. Już teraz proszę Was, drodzy Diecezjanie, o dalsze ofiarne zaangażowanie we wszelkie dzieła charytatywne zarówno w parafii, jak i na szczeblu diecezjalnym. Wszystkich wolontariuszy oraz pracowników Caritas zapraszam do uczestnictwa w diecezjalnych obchodach tego święta w sobotę 4 maja w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach.

Na dalsze wielkopostne pielgrzymowanie ścieżkami modlitwy, postu i jałmużny, czyli konkretnych czynów miłosierdzia, z serca Wam błogosławię.

† Andrzej Jeż, BISKUP TARNOWSKI

2. Komunikat biskupa diecezjalnego na dzień świętości życia 2019:
Życie ludzkie jest wielkim darem, który ma swe źródło w miłości samego Boga. Szczególną okazją do podkreślenia wartości ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci jest Dzień Świętości Życia, który tradycyjnie przeżywamy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Drodzy Diecezjanie!

Serdecznie zachęcam Was do podjęcia w tym dniu duchowej adopcji dziecka poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitwą dziecka w łonie matki, aby miało szansę się urodzić. Zapraszam także na centralne obchody Dnia Świętości Życia 25 marca, które odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.
Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 17.00.
Niech Maryja, Boża Rodzicielka, uczy nas troski o każde ludzkie życie.

Z pasterskim błogosławieństwem
† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

3. Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie.

Drodzy diecezjanie! Czas V Synodu Diecezji Tarnowskiej jest okazją nie tylko do wyznaczania nowych dróg dla Kościoła tarnowskiego, lecz również do odnawiania rozwiązań, które są owocem wielowiekowych doświadczeń w zarządzaniu i kierowaniu posługą w Kościele. Jednym z nich jest posługa dziekana w dekanacie.

Dekret Soboru Watykańskiego II o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele przypomina, że “bliższymi współpracownikami biskupa są również kapłani, którym powierza on misję duszpasterską lub dzieła apostolstwa o charakterze ponadparafialnym” (Christus Dominus, n. 29). Jednym z tych współpracowników jest kapłan pełniący urząd dziekana. Dzieli on z biskupem diecezjalnym współodpowiedzialność za duchowe i pastoralne dobro powierzonego sobie zespołu parafii zwanego “dekanatem”. Obejmuje on od kilku do kilkunastu parafii, które ściśle ze sobą współpracują. Nasza diecezja jest obecnie podzielona na 43 dekanaty. Na czele każdego z nich stoi kapłan pełniący urząd dziekana, na który został mianowany przez biskupa diecezjalnego.

Obowiązkiem dziekana jest ożywianie i koordynowanie pracy duszpasterskiej w dekanacie, troska o zachowanie dyscypliny przez duchownych i sumienne wykonywanie powierzonych im zadań, troska o należyte funkcjonowanie życia liturgicznego, o sprawne zarządzanie majątkiem kościelnym i o poprawne prowadzenie kancelarii parafialnych (por. KPK kan. 555 §1 n. 1; IV SDT stat. 365 § 1).

Drodzy diecezjanie!

Jeśli więc w parafiach dekanatu pojawiają się różnego rodzaju problemy duszpasterskie, administracyjne lub personalne, to w ich rozwiązywaniu potrzebna jest pewna gradacja. Pierwszą instancją, do której należy się odnieść w takich sytuacjach, jest właśnie urząd dziekana, a potem dopiero kuria diecezjalna, zaś w konieczności biskup. W tym kontekście pragnę również przypomnieć, że wszelkie skargi kierowane do którejkolwiek z tych instancji w formie listów, nabierają toku urzędowego jedynie, gdy są opatrzone podpisem i adresem nadawcy.

Ponadto na terenie dekanatu to dziekan reprezentuje biskupa diecezjalnego podczas różnego rodzaju rocznic, poświęceń, błogosławieństw czy okolicznościowych nabożeństw. Posługa biskupów jest wskazana w uzasadnionych sytuacjach. Wiele z tych zadań może być spełnianych przez Księdza Dziekana lub innych kapłanów pełniących różne urzędy w Kościele tarnowskim.

Należy również pamiętać, że biskup nie podejmie posługi na terenie parafii bez uzgodnienia tego wydarzenia z księdzem proboszczem. Dlatego też wierni świeccy, którzy pragną zaprosić biskupa na organizowaną przez nich uroczystość, powinni tę kwestię omówić najpierw z proboszczem, a następnie wraz z nim przedstawić tę sprawę dziekanowi. Jeśli wspólnie uznają, że obecność biskupa jest uzasadniona, to swoje zaproszenie powinni przedstawić w kurii diecezjalnej.

Zatem rozwiązywanie i podejmowanie wszelkich spraw rodzących się na polu życia danego dekanatu, należy rozpoczynać od osoby dziekana.

Kierowani wspólną troską o jak najlepszy kształt życia naszej diecezji, a w niej poszczególnych dekanatów i tworzących je parafii, zawierzamy posługę księży dziekanów Bożej Opatrzności oraz macierzyńskiemu wstawiennictwu Bogarodzicy Maryi i wszystkich patronów diecezji tarnowskiej.

Wszystkim diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

Nasza parafia należy do dekanatu Nowy Sącz – Wschód, dziekanem jest ks. Czesław Paszyński.