9415f9bcd76598f9c08127db1641b596_M

 


„Pan,  gdy się w sercu przyjmie,  jest jak kwiat,  spragniony ciepła  słonecznego.
Więc przypłyń, o światło z głębin niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu.”

                                                                                                               Jan Paweł II

 

Koło Pszczelarzy

Trudności wewnętrzne i zewnętrzne nie powinny skłaniać nas do pesymizmu czy bezczynności. Liczy się – tak tutaj, jak w każdej innej dziedzinie życia chrześcijańskiego – ufność płynąca z wiary, to znaczy z pewności, że nie my jesteśmy głównymi podmiotami misji, ale Jezus Chrystus i Jego Duch. My jesteśmy tylko współpracownikami i kiedy uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, winniśmy mówić: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10). Najważniejsza jest miłość do pszczół. W dzisiejszych czasach tylko przyjaciele pszczół mogą być ich dobrymi hodowcami. Praca ta jest trudna, wymaga dużo cierpliwości i często nawet samozaparcia. Jest w niej także dużo radości i satysfakcji, jeśli to, co najbardziej cieszy – miód – pojawi się w pasiece. Jest smutek i zatroskanie gdy grożą różnego rodzaju choroby i „posucha” w zbiorach. Niemniej jednak radości jest więcej. Tak przynajmniej uważają Ci, którzy naprawdę polubili pszczoły.

Z historii Koła w Kamionce Wielkiej

Koło Pszczelarzy w Kamionce Wielkiej powstało w 1929 roku. 6 stycznia 1993 roku, walne zebranie członków Koła podjęło uchwałę o przystąpieniu do Małopolskiego Związku Pszczelarzy we Lwowie. Od tego dnia Koło rozpoczęło działalność jako Oddział Małopolskiego Związku Pszczelarzy z siedziba w Kamionce Wielkiej. Działalność Oddziału prowadzona była w oparciu o statut MZP zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki we Lwowie w dniu 6 kwietnia 1928 (L.B.P. 2556/28). W roku 1933 Oddział w Kamionce Wielkiej liczył 30 pszczelarzy z terenu gmin: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Ruska i Mszalnica. Celem działalności było podniesienie hodowli pszczół przez odczyty, pogadanki i pouczenia. Podczas okupacji pszczelarze spotykali się, ale oficjalnie Koło nie istniało. Po II Wojnie Światowej, Koło było nadal uśpione i dopiero obecny sekretarz gminy, mgr Czesław Jeleń, będący wówczas gminnym instruktorem rolnym i posiadający własną pasiekę, podjął decyzję o założeniu Koła Pszczelarzy w Kamionce Wielkiej. Jak się później okazało, było to jego reaktywowanie.