logo

 


„Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem, uwolnij mnie już od głosu, a przejmij
tylko  dreszczem  Twojego Istnienia,  dreszczem  wiatru  w  dojrzałych  kłosach.”

                                                                                                                         Jan Paweł II

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – jest wspólnotą młodych ludzi, którzy służbą i pracą chcą pogłębić swoją więź z Bogiem. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. „Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego”.

Czym zajmuje się KSM?

Grupa KSM spotyka się w każdy piątek po wieczornym nabożeństwie. W czasie każdego spotkania jest czas na wspólną modlitwę, rozmowę, pytania, zabawę i dyskusję na określony temat. Rozważane jest Słowo Boże, jest również czas na filmy o tematyce religijnej, grę i śpiew na uwielbienie Pana. Prócz modlitwy młodzież uczestniczy w życiu parafii poprzez aktywność charytatywną oraz prace przy okolicznościowych dekoracjach. KSM jest aktywny poprzez wiele wycieczek, uczestnictwo w zawodach sportowych w których odnosi wiele sukcesów. W naszej parafii od wielu lat Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży tworzy kilkadziesiąt osób, którzy tworzą piękną historię życia. Towarzyszy nam hasło: Przez cnotę, naukę i prace służyć Bogu i Ojczyźnie. GOTÓW!!! Jeśli chcesz dołączyć do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej parafii, lub masz jakieś pytanie lub ciekawy pomysł - napisz do nas maila wypełniając poniższy formularz.