• Początki miejscowości Kamionka Wielka, a zarazem parafii pw. św. Bartłomieja sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Pierwsza wzmianka o Kamionce pochodzi z dokumentu lokacyjnego wydanego przez królową Jadwigę, córkę Bolesława Pobożnego, wdowę po Władysławie Łokietku. 3 II 1336 r. królowa Jadwiga za zgodą syna, Kazimierza Wielkiego, nadaje – w nagrodę za wierną służbę – las koło Czarnej Kamionki, Mikołajowi, wójtowi nowosądeckiemu, w celu założenia wsi. Parafia fundacji królowej Jadwigi powstała zatem po 1336 roku. W 1402 r. właściciel wsi Mikołaj Omelto sprzedaje Kamionkę Wielką za 250 marek miastu Nowy Sącz. Sprzedaż została zatwierdzona przez króla, który to w dniu 13 IX 1402 r. nadaje wsi prawo magdeburskie. W 1427 r. wieś Kamionka Wielka została nadana kustodii sądeckiej. Zapis kronikarski Jana Długosza z XV wieku podaje, że wieś posiada 8 łanów kmiecych oraz kościół parafialny pw. Bartłomieja. Inne źródła historyczne podają, iż od 1539 r. Kamionka posiada szkołę parafialną, na czele której stoi minister. W ówczesnych czasach szkołami parafialnymi opiekował się Kościół. Do roku 1785, przed powstaniem diecezji tarnowskiej, Kamionka Wielka jako parafia należała do archidiecezji krakowskiej i archidiakonatu sądeckiego. W dniu 13 III 1785 r. na mocy bulli papieża Piusa VI „In suprema beati Petri Cathedra”, powstaje Diecezja Tarnowska, a Kamionka Wielka wraz z Sądecczyzną zostaje włączona w jej granice. Obecnie parafia należy do dekanatu Nowy Sącz – Wschód. Miejscowość jest stolicą Gminy należącej do Powiatu Nowosądeckiego w Województwie Małopolskim.

  1. ks. Józef z Lipnicy
  2. Wspominany w dokumentach w 1561 roku
  3. ks. Maciej z Sandomierza
  4. Również wspominany w dokumentach w 1561 roku
  5. ks. Mateusz Biernatowicz
  6. proboszcz w latach 1596-1618
  7. ks. Jan Biernatowicz
  8. proboszcz w 1618 roku
  9. ks. Bartłomiej Fusorius
  10. proboszcz w latach 1618 – 1630. Ufundował swoim nakładem kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja
  11. ks. Sebastian Vilesius
  12. proboszcz w latach 1630-1670
  13. ks. Michał Oborski
  14. proboszcz w latach 1670-1693
  15. ks. Andrzej Mogilański
  16. proboszcz w latach 1693-1706
  17. ks. Kazimierz Mrozkiewicz
  18. proboszcz w latach 1706-1727
  19. ks. Jan Bolewski
  20. proboszcz w latach 1727-1738
  21. ks. Jan Ligasiński
  22. administrator w latach 1738-1739
  23. ks. Jakub Szołtyszkiewicz
  24. proboszcz w latach 1739-1740
  25. ks. Tomasz Daszyński
  26. proboszcz w latach 1740-1744
  27. ks. Jan Peleni
  28. administrator w 1745 roku
  29. --------------
  30. w latach 1745-1747 brak danych. Prawdopodobnie parafia była pod opieką jednej z sąsiednich parafii.
  31. ks. Mateusz Dryzgała
  32. proboszcz w latach 1747-1771
  33. ks. Sebastian Pawlik
  34. proboszcz Mystkowa – w 1771 roku był administratorem w Kamionce Wielkiej
  35. ks. Jakub Sarnecki
  36. proboszcz w latach 1775-1800
  37. ks. Paweł Królikowski
  38. proboszcz w latach 1800-1807
  39. ks. Andrzej Kaliszowski
  40. proboszcz w latach 1807-1825
  41. ks. Mateusz Frysztacki
  42. administrator w latach 1825-1827
  43. ks. Wilhelm Weisvogel
  44. administrator w 1828 roku
  45. ks. Mateusz Frysztacki
  46. ponownie administrator w latach1828-1831
  47. ks. Walenty Franecki
  48. proboszcz Mystkowa – w 1833 roku był administratorem w Kamionce Wielkiej
  49. ks. Antoni Klosson
  50. administrator w latach 1833-1834, następnie proboszcz w latach 1834-1838
  51. ks. Józef Reinfuss
  52. administrator w 1838 roku
  53. ks. Michał Mieszczak
  54. proboszcz w latach 1838-1875 /gruntowne odnowienie świątyni oraz budynków plebańskich
  55. ks. Ignacy Feliks Wojnarowicz
  56. proboszcz w latach 1875-1898 /dalsze odnowienie świątyni, budowa wieży kościelnej
  57. ks. Tomasz Stolarczyk
  58. sprawował pieczę nad parafią w latach 1898-1905
  59. ks. Józef Piekownewski
  60. administrator w 1905 roku /przez trzy miesiące
  61. ks. Józef Koterbski
  62. proboszcz w latach 1905-1923
  63. ks. Józef Masztależ
  64. administrator w 1923 roku
  65. ks. Jan Łętek
  66. proboszcz w latach 1923-1938
  67. ks. Karol Kawula
  68. administrator w 1938 roku
  69. ks. Jakub Stabrawa
  70. proboszcz w latach 1939-1964 /budowa kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  71. ks. Stanisław Trytek
  72. proboszcz w latach 1964-2000 /wykończenie wnętrza nowego kościoła. Budowa Domu Opieki „Samartytanin”
  73. ks. Stanisław Staśko
  74. administrator w latach 2000-2001
  75. ks. Stanisław Ruchała
  76. proboszcz w latach 2001-2018 /odnowienie świątyni, plebani, domu opieki. Budowa dzwonnicy i budynków gospodarczych. Urządzenie otoczenia kościoła, budowa kaplicy w Domu Opieki "Samarytanin".
  77. ks. Janusz Potok
  78. proboszcz od 11 sierpnia 2018
  1. ks. Tadeusz Wielgus 1954-1956
  2. ks. Józef Czarnik 1956-1959
  3. ks. Andrzej Kuźma 1959-1960
  4. ks. Jan Kuczek 1960-1963
  5. ks. Andrzej Kuźma 1963-1964
  6. ks. Józef Gawron 1965
  7. ks. Jerzy Rudnik 1965-1971
  8. ks. Jan Pietryka 1971-1975
  9. ks. Antoni Koterla 1975-1977
  10. ks. Józef Janas 1977-1980
  11. ks. Zygmunt Kabat 1980-1982
  12. ks. Józef Makowski 1982-1985
  13. ks. Jan Gajda 1985-1987
  14. ks. Kazimierz Rybski 1987-1989
  15. ks. Janusz Maziarka 1989-1991
  16. ks. Tadeusz Sajdak 1991-1994
  17. ks. Grzegorz Lechowicz 1994-1995
  18. ks. Robert Zając 1995-1998
  19. ks. Stanisław Kurczab 1998
  20. ks. Grzegorz Gołyźniak 1998-1999
  21. ks. Andrzej Makowski 1999-2000
  22. ks. Piotr Pasek 2000-2003
  23. ks. Jan Lorek 2003-2006
  24. ks. Michał Wójcik 2006-2009
  25. ks. Bogusław Ruchała 2008-2010
  26. ks. Łukasz Bochenek 2009-2012
  27. ks. Piotr Fela 2010-2014
  28. ks. Jacek Janiczek 2012-2015
  29. ks. Paweł Herudziński 2014-2017
  30. ks. Hieronim Kosiarki 2015-
  31. ks. Krzysztof Trzepacz 2017-
  1. ks. Antoni Michalik ur. 21.09.1919 - zm. 29.01.1985
  2. o. Józef Żak (Salezjanin) ur.16.01.1929 – zm.31.07.2006
  3. ks. Eugeniusz Poremba ur. 27.05.1934 – zm. 12.09.1970
  4. ks. Tadeusz Nowak ur. 10.07.1954 – zm. 01.08.2011
  5. ks. Marek Bacia ur.03.05.1955 – zm. 09.05.2005
  6. ks. Marek Stabrawa
  7. ks. Stanisław Kościółek
  8. ks. Józef Poremba - zm.22.11.2020
  9. ks. Józef Nowak
  10. ks. Czesław Górka
  11. ks. Andrzej Gadzina
  12. ks. Leszek Poremba
  13. ks. Robert Filipowicz
  14. ks. Wojciech Kościółek
  15. o. Kazimierz Trojan
  16. o. Tadeusz Trojan
  17. o. Adam Homoncik
  18. o. Ireneusz Homoncik
  19. o. Anzelm Frączek
  20. ks. Andrzej Gadzina
  21. ks. Dariusz Basiaga
  22. ks. Krzysztof Kamieński
  23. ks. Grzegorz Kiełbasa
  24. ks. Karol Tokarczyk
  25. o. Łukasz Baran
  26. ks. Dawid Kłębczyk
  1. b. Stanisław Żak (jezuita) ur. 1902 – zm. 1955
  2. b. Ignacy Żak (jezuita) ur. 1914 – zm. 1950
  3. s. Maksymiliana Sulicz
  4. s. Marcjanna Kocemba
  5. s. Janina Jarosz
  6. s. Aneta Anna Homoncik
  7. s. Inga Ziobrowska
  8. s. Sławomiła Kościółek
  9. s. Ignacja Kościółek
  10. s. Margaretta Kościółek
  11. s. Maria Dobosz
  12. s. Lucyna Lelito
  13. b. Ludwik Jarosz