• Początki miejscowości Kamionka Wielka, a zarazem parafii pw. św. Bartłomieja sięgają pierwszej połowy XIV wieku.

   Pierwsza wzmianka o Kamionce pochodzi z dokumentu lokacyjnego wydanego przez królową Jadwigę, córkę Bolesława Pobożnego, wdowę po Władysławie Łokietku. 3 II 1336 r. królowa Jadwiga za zgodą syna, Kazimierza Wielkiego, nadaje – w nagrodę za wierną służbę – las koło Czarnej Kamionki, Mikołajowi, wójtowi nowosądeckiemu, w celu założenia wsi. Parafia fundacji królowej Jadwigi powstała zatem po 1336 roku. W 1402 r. właściciel wsi Mikołaj Omelto sprzedaje Kamionkę Wielką za 250 marek miastu Nowy Sącz. Sprzedaż została zatwierdzona przez króla, który to w dniu 13 IX 1402 r. nadaje wsi prawo magdeburskie. W 1427 r. wieś Kamionka Wielka została nadana kustodii sądeckiej.
   Zapis kronikarski Jana Długosza z XV wieku podaje, że wieś posiada 8 łanów kmiecych oraz kościół parafialny pw. Bartłomieja. Inne źródła historyczne podają, iż od 1539 r. Kamionka posiada szkołę parafialną, na czele której stoi minister. W ówczesnych czasach szkołami parafialnymi opiekował się Kościół. Do roku 1785, przed powstaniem diecezji tarnowskiej, Kamionka Wielka jako parafia należała do archidiecezji krakowskiej i archidiakonatu sądeckiego.
   W dniu 13 III 1785 r. na mocy bulli papieża Piusa VI „In suprema beati Petri Cathedra”, powstaje Diecezja Tarnowska, a Kamionka Wielka wraz z Sądecczyzną zostaje włączona w jej granice. Obecnie parafia należy do dekanatu Nowy Sącz – Wschód. Miejscowość jest stolicą Gminy należącej do Powiatu Nowosądeckiego w Województwie Małopolskim.
  • 1. ks. Józef z Lipnicy

   Wspominany w dokumentach w 1561 roku
  • 2. ks. Maciej z Sandomierza

   Również wspominany w dokumentach w 1561 roku
  • 3. ks. Mateusz Biernatowicz

   Proboszcz w latach 1596 – 1618
  • 4. ks. Jan Biernatowicz

   Proboszcz w 1618 roku
  • 5. ks. Bartłomiej Fusorius

   Proboszcz w latach 1618 – 1630. Ufundował swoim nakładem kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja.
  • 6. ks. Sebastian Vilesius

   Proboszcz w latach 1630 – 1670
  • 7. ks. Michał Oborski

   Proboszcz w latach 1670 – 1693
  • 8. ks. Andrzej Mogilański

   Proboszcz w latach 1693 – 1706
  • 9. ks. Kazimierz Mrozkiewicz

   Proboszcz w latach 1706 – 1727
  • 10. ks. Jan Bolewski

   Proboszcz w latach 1727 – 1738
  • 11. ks. Jan Ligasiński

   Administrator w latach 1738 – 1739
  • 12. ks. Jakub Szołtyszkiewicz

   Proboszcz w latach 1739 – 1740 
  • 13. ks. Tomasz Daszyński

   Proboszcz w latach 1740 – 1744
  • 14. ks. Jan Peleni

   Administrator w 1745 roku
  • 14a

   W latach 1745 – 1747 brak danych. Prawdopodobnie parafia była pod opieką jednej z sąsiednich parafii.
  • 15. ks. Mateusz Dryzgała

   Proboszcz w latach 1747 – 1771
  • 16. ks. Sebastian Pawlik

   Proboszcz Mystkowa w 1771 roku był administratorem w Kamionce Wielkiej
  • 17. ks. Jakub Sarnecki

   Proboszcz w latach 1775 – 1800
  • 18. ks. Paweł Królikowski

   Proboszcz w latach 1800 – 1807
  • 19. ks. Andrzej Kaliszowski

   Proboszcz w latach 1807 – 1825
  • 20. ks. Mateusz Frysztacki

   Administrator w latach 1825 – 1827
  • 21. ks. Wilhelm Weisvogel

   Administrator w 1828 roku
  • 22. ks. Mateusz Frysztacki

   Ponownie administrator w latach 1828 – 1831
  • 23. ks. Walenty Franecki

   Proboszcz Mystkowa w 1833 roku był administratorem w Kamionce Wielkiej
  • 24. ks. Antoni Klosson

   Administrator w latach 1833 – 1834, następnie proboszcz w latach 1834 – 3838
  • 25. ks. Józef Reinfuss

   Administrator w 1838 roku (marzec – sierpień)
  • 26. ks. Michał Mieszczak

   Proboszcz w latach 1838 – 1875. Gruntowne odnowienie świątyni oraz budynków plebańskich.
  • 27. ks. Ignacy Feliks Wojnarowicz

   Proboszcz w latach 1875 – 1898. Dalsze odnowienie świątyni, budowa wieży kościelnej.
  • 28. ks. Tomasz Stolarczyk

   Sprawował pieczę nad parafią w latach 1898 – 1905
  • 29. ks. Józef Piekownewski

   Administrator w 1905 roku (przez trzy miesiące)
  • 30. ks. Józef Koterbski

   Proboszcz w latach 1905 – 1923
  • 31. ks. Józef Masztależ

   Administrator w 1923 roku
  • 32. ks. Jan Łętek

   Proboszcz w latach 1923 – 1938
  • 33. ks. Karol Kawula

   Administrator w 1938 roku
  • 34. ks. Jakub Stabrawa

   Proboszcz w latach 1939 – 1964. Budowa kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  • 35. ks. Stanisław Trytek

   Proboszcz w latach 1964 – 2000. Wykończenie wnętrza nowego kościoła. Budowa Domu Opieki „Samarytanin”.
  • 36. ks. Stanisław Staśko

   Administrator w latach 2000 – 2001
  • 37. ks. Stanisław Ruchała

   Proboszcz w latach 2001 – 2018. Odnowienie świątyni, plebani oraz domu opieki. Budowa budynków gospodarczych. Urządzenie otoczenia kościoła. Budowa dzwonnicy
  • 1. ks. Tadeusz Wielgus

   Wikariusz w latach 1954 – 1956
  • 2. ks. Józef Czarnik

   Wikariusz w latach 1956 – 1959
  • 3. ks. Andrzej Kuźma

   Wikariusz w latach 1959 – 1960
  • 4. ks. Jan Kuczek

   Wikariusz w latach 1960 – 1963
  • 5. ks. Andrzej Kuźma

   Wikariusz w latach 1963 – 1964
  • 6. ks. Józef Gawron

   Wikariusz w 1965 roku
  • 7. ks. Jerzy Rudnik

   Wikariusz w latach 1965 – 1971
  • 8. ks. Jan Pietryka

   Wikariusz w latach 1971 – 1975
  • 9. ks. Antoni Koterla

   Wikariusz w latach 1975 – 1977
  • 10. ks. Józef Janas

   Wikariusz w latach 1977 – 1980
  • 11. ks. Zygmunt Kabat

   Wikariusz w latach 1980 – 1982
  • 12. ks. Józef Makowski

   Wikariusz w latach 1982 – 1985
  • 13. ks. Jan Gajda

   Wikariusz w latach 1985 – 1987
  • 14. ks. Kazimierz Rybski

   Wikariusz w latach 1987 – 1989
  • 15. ks. Janusz Maziarka

   Wikariusz w latach 1989 – 1991
  • 16. ks. Tadeusz Sajdak

   Wikariusz w latach 1991 – 1994
  • 17. ks. Grzegorz Lechowicz

   Wikariusz w latach 1994 – 1995
  • 18. ks. Robert Zając

   Wikariusz w latach 1995 – 1998
  • 19. ks. Stanisław Kurczab

   Wikariusz w 1998 roku
  • 20. ks. Grzegorz Gołyźniak

   Wikariusz w latach 1998 – 1999
  • 21. ks. Andrzej Makowski

   Wikariusz w latach 1999 – 2000
  • 22. ks. Piotr Pasek

   Wikariusz w latach 2000 – 2003
  • 23. ks. Jan Lorek

   Wikariusz w latach 2003 – 2006
  • 24. ks. Michał Wójcik

   Wikariusz w latach 2006 – 2009
  • 25. ks. Bogusław Ruchała

   Wikariusz w latach 2008 – 2010
  • 26. ks. Łukasz Bochenek

   Wikariusz w latach 2009 – 2012
  • 27. ks. Piotr Fela

   Wikariusz w latach 2010 – 2014
  • 28. ks. Jacek Janiczek

   Wikariusz w latach 2012 – 2015
  • 29. ks. Paweł Herudziński

   Wikariusz w latach 2014 – 2017
  • 30. ks. Hieronim Kosiarski

   Wikariusz od 2015
  • 31. ks. Krzysztof Trzepacz

   Wikariusz od 2017
  • 1. ks. Antoni Michalik

   1919-1985
  • 2. o. Józef Żak

   1929-2006 Salezjanin
  • 3. ks. Tadeusz Nowak

   2011
  • 4. ks. Eugeniusz Poremba

   1934-197o
  • 5. ks. Marek Bacia

   1955-2005
  • 6. ks. Marek Stabrawa

  • 7. ks. Stanisław Kościółek

  • 8. ks. Józef Poremba

  • 9. ks. Józef Nowak

  • 10. ks. Czesław Górka

  • 11. ks. Andrzej Gadzina

  • 12. ks. Leszek Poremba

  • 13. ks. Robert Filipowicz

  • 14. o. Anzelm Frączek

  • Paulin