Peregrynacja Figury MB Fatimskiej

13 maja 2020 | 05:30 pm - 06:00 pm

NAWIEDZENIE RODZIN PRZEZ FIGURĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Drodzy Parafianie! Przeżywając trudny czas pandemii, kiedy nie możemy licznie brać udziału w nabożeństwach w naszej świątyni, chcemy zaprosić Maryję do naszych domów. 13 maja podczas nabożeństwa fatimskiego, pragniemy rozpocząć peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach naszej parafii. Mamy nadzieję, że nawiedzenie Matki Bożej w znaku jej figury przyczyni się do pogłębienia życia duchowego, będzie okazją do dłuższej i głębszej rodzinnej modlitwy.

Podczas nabożeństwa zostanie poświęconych 6 figur Matki Bożej Fatimskiej, które będą nawiedzać poszczególne rejony naszej parafii. W każdej rodzinie, która zechce przyjąć figurę Matki Bożej, będzie ona przebywać przez 24 godziny. Wspólną modlitwę ułatwi nam Modlitewnik Fatimski.

Czas nawiedzenia figury Matki Bożej winien być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem. Uczyńmy wszystko, aby pojednać się z Panem Bogiem i bliźnim. Przejęcie figury od jednej rodziny do drugiej odbywać się będzie każdego dnia o godz. 19.00. Z figurą przekazywane będą Modlitewnik Fatimski oraz Kronika. Na zakończenie nawiedzenia rodziny, prosimy o dokonanie wpisu w pamiątkowej kronice (data, nazwisko rodziny, można zapisać również swoje intencje). Przekazujemy sąsiadom figurę Matki Bożej Fatimskiej, modlitewnik i Kronikę z zachowaniem szczególnej ostrożności. Starajmy się to czynić przed domem. W Kronice, w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej parafii będzie zamieszczony proponowany układ modlitw. Nawiedzenie figury Matki Bożej jest darem dla rodziny. Podczas kolejnych nabożeństw fatimskich, będzie odprawiona Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły Matkę Bożą.

Cała nasza wspólnota parafialna, każda rodzina i każdy z nas z osobna powinna przygotować się duchowo na spotkanie z Maryją. Niech będzie to czas intensywnej modlitwy. Prośmy dobrego Boga, aby popatrzył na nas łaskawym okiem, zatrzymał zarazę, pomógł przezwyciężyć trudny czas.  Prosimy szczególnie chorych i starszych, aby swoje cierpienia fizyczne i duchowe ofiarowali Bogu w intencji owocnej Peregrynacji. O modlitwę prosimy także dzieci, niech na wzór dzieci fatimskich popłynie z Waszych serc modlitwa za nasze Rodziny.

W związku z aktualną sytuacją pandemii zapraszamy 13 maja do wspólnej modlitwy łącząc się poprzez transmisję internetową z naszego kościoła.

Trasy Peregrynacji: 1) Koniec Wsi od p. Nosalów, 2) Góry Rachelowskie od p. Ziobrowskich, 3) Kamionka Mała od p. Bombów, 4) Kamionka Wielka – początek wsi -Świgutówka od p. Oleś, 5) Góry Plebańskie od p. Trojan, 6) Królowa Polska od p. Pałka.

 

 

PROPONOWANY PRZEBIEG NAWIEDZENIA RODZIN PRZEZ FIGURĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

 

Przyjęcie figury

Przejęcie figury od jednej rodziny do drugiej odbywać się będzie każdego dnia o godz. 19.00.
W związku z czasem pandemii, prosimy o zachowywanie szczególnych środków ostrożności.

Wniesienie figury do domu

 • Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, księga Pisma Świętego, dwie świece, może być gromnica, kwiaty.
 • Przywitanie pieśń: „O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe!” / 3x , lub inną
 • Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56).
 • Odmówienie różańca świętego z rozważaniem tajemnic z danego dnia (tajemnice radosne – poniedziałek, sobota; tajemnice bolesne – wtorek, piątek; tajemnice światła – czwartek; tajemnice chwalebne – środa, niedziela. Rozważania do wyboru Modlitewnik Fatimski str. 345 – 376).
 • Akt zawierzenia rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi (Modlitewnik Fatimski str. 234 lub 235).

Wieczorny pacierz całej rodziny przy figurze

 • Litania loretańska (Modlitewnik Fatimski str. 61).
 • Pod Twoją obronę, Modlitwa św. Bernarda (Modlitewnik Fatimski str.18)
 • Godz. 21.00. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja  lub TV TRWAM).

Pacierz poranny przy figurze

 • Pacierz poranny.
 • Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym czasie odśpiewali Godzinki i odmówili różaniec święty z rozważaniem tajemnic z danego dnia.

Modlitwy przy figurze w ciągu dnia:

 • Powracający z pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed figurą (w Modlitewniku Fatimskim są różne propozycje)
 • 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem figury następnej rodzinie

 • Litania do Niepokalanego Serca Maryi (Modlitewnik Fatimski str.64).
 • Akty osobistego oddania Niepokalanemu Sercu Maryi (do wyboru Modlitewnik Fatimski str. 248 – 254).
 • Ze śpiewem pieśni maryjnej lub odmawiając cząstkę różańca świętego wynosimy figurkę z domu, by przekazać ją następnej rodzinie.

Przekazujemy sąsiadom figurę Matki Bożej Fatimskiej, modlitewnik i kronikę, przed domem.