Proboszcz

Wikariusz

Ks. Prałat Janusz Potok

Urodził się 30 stycznia 1971 roku. Pochodzi z parafii Stróże. Uczęszczał do Technikum Samochodowego w Nowym Sączu. W 1997 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Józefa Życińskiego. Jako wikariusz pracował w parafii Nawojowa. Następnie w 2000 roku wyjechał do pracy na Ukrainie do miejscowości Strzelczyska. Po 5 latach wyjechał do Kazachstanu. W 2012 roku został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem).11 sierpnia 2018 roku objął urząd proboszcza w naszej parafii.

ks. Krzysztof Trzepacz

Urodził się 25 maja 1982 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodzi z miejscowości Szczucin, w której uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Następnie podjął edukację ogólnokształcącą i artystyczną w Zespole Szkół Plastycznych im. Artura Grottgera w Tarnowie na kierunku: wystawiennictwo. W 2002 roku, odczytując głos Tego, który jest Wielkim Artystą i w którym zawarte jest całe piękno, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tam przez sześć lat przygotowywał się by w sobie oraz innych umieć wskazać i budować piękno ludzkiej duszy. Okres studiów zakończył obroną pracy magisterskiej z pedagogiki chrześcijańskiej: „Rola sztuki w procesie wychowania integralnego człowieka”. Święcenia kapłańskie przyjął 31.05.2008 roku w tarnowskiej katedrze z rąk J.E. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. Mottem, które umieścił na prymicyjnym obrazku, jest wyznanie wiary św. Tomasza Apostoła: "Pan mój i Bóg mój" / J 20, 28/. Decyzją Biskupa Ordynariusza został skierowany na pierwszą placówkę do parafii św. Marka Ewangelisty w Mielcu – Rzochowie. Od dnia 23 stycznia 2011 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Katarzyny w Oleśnie. Natomiast 27 sierpnia 2017 roku wolą ks. biskupa rozpoczął prace w naszej parafii.

Wikariusz

Rezydent

ks. Hieronim Kosiarski

Urodził się i został ochrzczony w Parafii Łososina Górna. W roku 2001 przyjął święcenia kapłańskie w diecezji Tarnowskiej. Skierowany na dalsze studia ukończył je 19 grudnia 2013 r. obroną rozprawy doktorskiej "Katechezy radiomaryjne w odbiorze słuchaczy", napisanej w Katedrze Komunikacji Religijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pracę w naszej parafii rozpoczął w dniu 26 sierpnia 2015.

Ks. Prałat Stanisław Ruchała