Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo! Krzyż - to dla wielu ludzi znak hańby. Krzyż - to różne cierpienia związane z naszym życiem doczesnym. Krzyż - to przede wszystkim Zbawienie i Zwycięstwo nad szatanem, które dokonało się 2000 lat temu przez naszego Boga - Jezusa Chrystusa. 23 Marca 2018 roku z krzyżem naszych grzechów, cierpień, zmartwień, chorób, śmierci bliskich, szliśmy ulicami naszej parafii, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej, podczas której staraliśmy się zrozumieć sens Krzyża Chrystusa, ale przede wszystkim sens krzyża naszego życia. Przemierzając wieś, każdy mógł choć przez chwilę obarczyć się ciężarem drewnianych belek. Każdy mógł - jak Szymon z Cyreny - pomóc Jezusowi dźwigać krzyż; mógł rozważać Mękę Zbawiciela i przyjmować krzyż codziennego życia. Tę Drogę Krzyżową prowadziło Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z naszej parafii.