DZIEŃ DZIEWIĄTY – 25.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Małusy Wielkie do Jasna Góra (łącznie do przebycia 19,9 km)

Małusy Wielkie
Małusy Małe (2 km)
Brzyszów (2 km)
Srocko (1 km)
Siedlec Mirowski (2 km)
ul. Hektarowa (2,5 km) – Postój z posiłkiem – 1120 wyjście grupy prowadzącej
Jasna Góra (8 km) – wejście 1400 – 1600
Jasna Góra – Msza Święta o godzinie 1700

INTENCJA DNIA:
Prośmy Pana, abyśmy byli wiernymi świadkami wiary w domu, w miejscu pracy, w sąsiedztwie, wszędzie tam, gdzie toczy się nasze życie. Niech dzień dzisiejszy będzie także naszym uwielbieniem Boga za to, że Bóg, posyłając nas w świat, umacnia swoim słowem i Ciałem. Prośmy o moc Ducha Świętego, abyśmy zdołali pogłębiać naszą wiarę.


DZIEŃ ÓSMY – 24.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Trzebniów do Małusy Wielkie (łącznie do przebycia 21,0 km)

Trzebniów (6 km) – Msza Święta o godzinie 800
Trzebniów – Postój z posiłkiem – wyjście 1030
Złoty Potok (4,2 km)
Janów (6 km) – Postój obiadowy – wyjście 1400
Piasek (1,4 km)
Lusławice (4 km) – Odpoczynek
Małusy Wielkie (6 km)

INTENCJA DNIA:
Prośmy Pana o dar przebaczenia. Prośmy, abyśmy i my umieli przebaczać tym, którzy przeciwko nam zawinili. Módlmy się za kapłanów, którzy w imieniu Chrystusa służą nam w sakramencie pokuty i pojednania.


DZIEŃ SIÓDMY – 23.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Sadowie do Trzebniów (łącznie do przebycia 20,8 km)

Sadowie
Sokolniki (4,5 km) – Msza Święta o godzinie 820 – Postój z posiłkiem – wyjście 1020
Bliżyce (4,5 km)
Tomiszowice (4 km) – Postój obiadowy – wyjście 1500
Niegowa (3 km)
Moczydła (2 km) – Odpoczynek
Trzebniów (4 km)

INTENCJA DNIA:
Módlmy się o dar miłości wzajemnej dla nas, dla naszych rodzin, dla wspólnot, do których należymy. Prośmy, abyśmy umieli służyć sobie nawzajem w każdej potrzebie. W dniu dzisiejszym także prośmy Boga o dobrą śmierć dla każdego z nas.


DZIEŃ SZÓSTY – 22.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Dobraków do Sadowie (łącznie do przebycia 21,6 km)

Dobraków – Postój z posiłkiem – wyjście 800
Siadcza
Szyce (6 km)
– Odpoczynek – wyjście 1000
Sierbowice (8 km)
– Msza Święta w lesie o godzinie 1300 – Postój obiadowy – wyjście 1530
Pradła (2 km)
Biała Błotna (1,5 km)
– Odpoczynek dowolny – wyjście 1620
Sadowie (3,5 km)

INTENCJA DNIA:
Módlmy się o łaskę rozeznania i właściwej odpowiedzi na powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. Dziękujemy także za dar kapłaństwa.