DZIEŃ PIĄTY – 21.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Charsznica do Dobraków (łącznie do przebycia 23,9 km)

Charsznica – Msza Święta o godzinie 800 – Postój z posiłkiem – wyjście 1000
Swojczany
Tczyca
Jelcza (10 km)
– Odpoczynek – wyjście 1300
Żarnowiec (4 km)
– Postój obiadowy – wyjście 1530
Łany Wielkie (3 km)
Otola Mała (2 km)
– Odpoczynek
Otola
Dobraków (6 km)

INTENCJA DNIA:
Uwielbiajmy Pana za dar Jego eucharystycznej obecności wśród nas. Za to, że nieustannie pragnie nas karmić swoim Ciałem, abyśmy mieli siły do pokonania drogi prowadzącej nas do chwały nieba.


DZIEŃ CZWARTY – 20.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Zielenice do Charsznica (łącznie do przebycia 23,2 km)

Zielenice – Msza Święta o godzinie 700 – Postój z posiłkiem – wyjście 900
Dziewięcioły
Nasiechowice (7 km) – Odpoczynek – wyjście 1200
Pojałowice
Wymysłów
Poradów (6 km)
– Odpoczynek – wyjście 1400
Miechów (3 km) – Postój obiadowy – wyjście 1600
Podmiejska Wola (5 km)
Chodów (2 km)
Charsznica (2 km)

INTENCJA DNIA:
Módlmy się, aby Polska była prawdziwym królestwem Jezusa Chrystusa. Niech On broni nas i darzy swoim błogosławieństwem. Niech ucisza wszelkie niepokoje.


DZIEŃ TRZECI – 19.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Piekary do Zielenice (łącznie do przebycia 24,8 km)

Kościelec
Górka Stogniowska (2 km)
Proszowice (5 km) – Msza Święta o godzinie 1030 – Postój obiadowy – wyjście 13.00
Makocice (4 km)
Szczytniki
Kowary
Błogocice (6 km) – Odpoczynek
Łętkowice (4 km)
Zielenice (5 km)

INTENCJA DNIA:
Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby w codziennym trudzie radowali się, że mogą głosić ludziom słowo Boże. Módlmy się także za wszystkich, którzy wspierają dzieło misyjne Kościoła.


DZIEŃ DRUGI – 18.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Zabawa do Piekary (łącznie do przebycia 38,00 km)

Zabawa – Msza Święta przy Sanktuarium bł Karoliny o godzinie 630 – Postój z posiłkiem – wyjście 815
Wał Ruda dom Karoliny (4 km)
Skrzyżowanie (3,4 km)
Zaborów (4,4 km)
– Postój obiadowy – wyjście 1130
Kwików (2,6 km)
Górka (3,5 km) – Odpoczynek – wyjście 1300
Most na Wiśle w Koszycach (0,6 km)
Książnice (6 km) – Postój z posiłkiem – wyjście 1530
Biskupice (4,4 km)
Czajęczyce (3,2 km)
Bobin (1,4 km)
Wolwanowice (2,2 km)
Mysławczyce (1,1 km)
Kościelec (2,5 km)

INTENCJA DNIA:
Módlmy się, aby nasze domy – nasze rodziny były mocne wiarą. Niech domy nasze będą miejscem słuchania słowa Bożego.


DZIEŃ PIERWSZY – 17.08.2017

Program dnia i przebyta droga:

z Kamionka Wielka do Tarnów
z Zabawa do Piekary
(łącznie do przebycia 38,00 km)

Kamionka Wielka – wyjazd do Tarnowa o godz. 4:00
Pl. Katedralny w Tarnowie – Msza św. o godz. 630
Pl. Katedralny – wyjście 930
Ostrów nad Dunajcem (7,7 km) – Odpoczynek – wyjście 1200
Wierzchosławice (2,5 km) – Postój obiadowy – wyjście 1440
Radłów (8 km) – Odpoczynek
Zabawa (6 km)

INTENCJA DNIA:
Prośmy Pana, aby otworzył nasze serca na Jego słowo. Prośmy o moc Ducha Świętego w trudzie poznawania słowa Bożego.