31 maja 2018 roku przeżywaliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00 dziękowaliśmy Bogu za dar kapłaństwa księdza proboszcza Stanisława, który obchodził 40 rocznice święceń kapłańskich. Po zakończeniu Eucharystii wyruszyliśmy w procesji, przedstawiając Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, nasze codzienności, a także prosząc o łaski w dalszym życiu.