Ks. Stanisław Ruchała

Urodził się 8 X 1953 r. w Koniuszowej. Pochodzi z parafii Mogilno. 28 maja 1978 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa J. Ablewicza. Jako neoprezbiter pracował w parafii Wierzchosławice (1978-1981), następnie był wikariuszem w parafii pw. św. Mateusza w Mielcu (1981-1984), później w Bochni w parafii pw. św. Mikołaja (1984-1989). W roku 1989 został mianowany administratorem, a następnie proboszczem w Sanktuarium bł. Karoliny w parafii Zabawa. Ponadto w latach 1984-2001 pełnił funkcję dyrektora Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. W dowód uznania został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Od 2001 roku pełni urząd proboszcza w naszej parafii.