off

ZMARŁA †MARIA PORĘBA

„Dobry Jezu, a nasz, Panie, daj jej wieczne spoczywanie”.