off

ZMARŁ †JÓZEF ŚWIGUT

„Dobry Jezu, a nasz, Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.