off

ZMARŁ †ANTONI GADZINA

„Dobry Jezu, a nasz, Panie, daj Mu wieczne spoczywanie”.