off

ZMARŁ †WIESŁAW PAZGAN

„Dobry Jezu, a nasz, Panie, daj mu wieczne spoczywanie”.