off

ZMARŁA †LEONA POPIELA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”