off

ZMARŁ †SYLWESTER PTAK

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie”