off

ZMARŁA †HELENA CHRONOWSKA

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie”